Egendomsköp.

Vid i går förrättad exekutiv auktion inropades handl. C. A. Cleves tillhöriga 1/16 mtl. Utöja i Fleringe värderadt till 2,563 kr. af grossh. R. F. Cleve i Stockholm för 1,170 kr.
Äfvenledes å utmätningsauktion inropades i går J. V. Häggvall tillhörige 3/16 mtl. Timans och 1/8 mtl. Diskarfve i Roma, saluvärderade till 10,025 kr., af slagtaren C. Myrström för 10,000 kr.Gotlands Tidning
Lördagen den 12 maj 1883
N:r 38.