texaco-80-talet.jpg

Brandsyn

 
kommer att hör i staden förröttes å följande dagar i innevarande månad:
Toredagen den 17 1 Strandrotens alla qvarter,
Fredagen den 18 i S:t Hansrotens alla qvarter, samt Norderrotens 1:sta och 2:dra qvarter,
Lördagen don 19 i Norderrotens 3:dje och 4:de qvarter,
Tisdagen den 22 i Klinterotens 1:sta och 2:dra qvarter,
Onsdagen den 23 i Klinterotens 4:de qvarter samt
Torsdagen den 24 i Klinterotens 3:dje qvarter och lägenheterna utom staden;
hvilket härigenom till vederbörandes kännedom och efterrättelse meddelat.
Visby Rådhus den 7 maj 1883.
Magistraten.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 16 maj 1883
N:r 39