Auktion af stora omfång.

 
På begäran af Sysslomännen i källarmästaren P. Malmqvists och hans frus vid härvarande rådhusrätt anhängiga konkurs, kommer offentlig auktion att hållas å s. k. Stadshotellet här i staden onsdagen den 23 maj från kl. 10 f. m., hvarvid för Malmqvistska konkursmassans räkning försäljas: Möbler af alla slag och hvaribland Chiffonier och Byråer, deribland en finare Toalettbyrå, Utdrags- och andra Soffor, Linneskåp, >Skänkar, Imperial- och andra Sängar, Lavoarer och Kommoder, en mängd Stolar af alla sorter, Divans-, Sy-, Spel-, Nattduks-, Fönster-, Mat-, Skrif- och Marmorbord, Förmaksspegel, jemte Konsolbord med marmorskifva, Vägg- och Toalettspeglar, Väggur samt Taflor under glas och till en del med förgylda ramar; Ljuskronor och Lampor, Lampettspeglar i förgylda ramar, äfvensom Lampställningar af dels brons, dels jern, med lampor; en Biljard med tillbehör; en Källardisk med skåp och ur, en dito med skänk och ur, en Symaskin, Fönster- och Rullgardiner, Linne och Duktyg i sådan myckenhet, att det skulle blifva allt för vidlyftigt att här uppräknas, likaså Sängkläder, Täcken, Filtar och Madrasser; bättre och simplare Mattor; Glas och Porslin i vidsträcktaste uppsättning; nägra värdefulla Guldsaker, bestående i Ur, Kedjor, Ringar och Medaljonger; diverse Silfverarbeten, såsom Kaffekanna, Gräddskål, Förlägg-, Mat-, The-, Grädd- och Ströskedar, Toalettask, Fickur m. m. m. m.; Nysilfverpjeser och Plätersaker i sorterad mängd; Koppar-, Messing-, Jern- och Blecksaker af alla i ett sådant bo, som det i fråga varande, förekommande slag och sorter och af största mångfald; en massa Tomkärl och Buteljer; en Stormangel; en Dragkärra; Isskåp; Krydd- och andra skåp; Bunnar, Tunnor, Tinor, Baljor och Spann; diverse Trädgårdsmöbler, jemte åtskilligt annat Lösöre, hvars specificerande utrymmet här icke medgifver.
Vid 3-tiden på eftermiddagen utbjudes och försäljes, i mindre utrop, Massans Vinlager, bestående af Champagne- och flera slags Rödt Vin, jemte många utmärkta sorters Rhenskt Vin samt Sherry- och Portvin m. m.; kommande vid samma tillfälle jemväl Massans Spritvarulager, i lagtillåtena försäljningsparti, till den högstbjudande att föryttras.
Åt Inropare, som äro kända och kunna godkännas, lemnas 2 månaders betalningsanstånd. Sådana åter, som höra till motsatta förhållandet och synnerligast de, hvilka förhållandet och synnerligast de, hvilka förut icke visat punktlighet i betalningsväg, kunna väl icke heller gerna göra anspråk på kredit.
O B S.! De till försäljning annonserade sakerna kunna få beses på auktionsstället, dagen före auktionen, från kl. 10 f. m. till kl. 1 eft. m. samt derefter från kl. 3 till kl. 6 på aftonen.
Visby den 1 maj 1883.
Auktionskammaren.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 16 maj 1883
N:r 39