Ordnar.

 
Till riddare af svärdsorden har den 11 dennes utnämts kaptenen vid Gotlands nationalbeväring H. Lindström och till svärdsman sergeant B. Carlsson.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 16 maj 1883
N:r 39