Förfärlig sjöolycka.

 
I onsdagsnumret omnämde vi att natten till i lördags minst 18 fiskare omkommit vid östra kusten af Gotland. Genom senare underrättelser lärer antalet fiskase vara inalles 21, som på detta sätt omkommit. Fullt tillförlitliga uppgifter saknas dock ännu, enär olyckshändelsen tilldrag
sig ej allenast utanför När, Rone och Burs utan sträckt sig långs östra kusten -ända till Ljugarns och Gammelgarns fisklägen.
Till Stockholm har anländt en engelsk ångare, som utanför Gotlands östra kust bergat en i marvatten flytande fiskebåt.


Gotlands Tidning
Lördagen den 19 maj 1883
N:r 40