Från sjön.

 
Skeppet Slite, som den 14 maj afseglade från Slitehamn anlände i lördags till Hernösand.
Bergningsångaren Poseidon, kapten Vicksell, hitkom i går efter att hafva till Kappelshamn bogserat pontoner tillhörande bergningsbolaget Neptun. Poseidon afgår i dag härifrån till sin station i Kalmar.


Gotlands Tidning
Onsdagen den 23 maj 1883
N:r 41