Visby rådhusrätt

 
hade i måndags icke något mål att handlägga, ej heller något utslag att afkunna. Ett mycket sällsynt förhållande härstädes.


Gotlands Tidning
Onsdagen den 23 maj 1883
N:r 41