200 kronor,

 
utöfver det anslag förut är beviljat, har regeringen tilldelat högre folkskolan på Klintehamn, hvarest läsåret i dag med examen afslutas.


Gotlands Tidning
Lördagen den 26 maj 1883
N:r 42