Liket

 
af en mansperson är funnet vid stranden af Gräsholmen utanför Alskog.


Gotlands Tidning
Lördagen den 26 maj 1883
N:r 42