Strandningar.

Holländska skeppet Anna Maria Vilhelmina, kapten Mosterman, strandade i dag under svår tjocka vid Skärsudde å Fårö.
Göteborgsångaren Bordeaux, med last af plankor strandade likaledes i dag å Salvoref å Fårö. Begge fartygen äro vattenfylda. Bergningsångarne Hermes och Hero hafva afgått till strandningsställena.Gotlands Tidning
Onsdagen den 6 juni 1883
N:r 45