Telefonlinien Storungs-Slite

öppnades i lördagsafton, skrifver vår meddelare, som derjemte nämner att apparaterna äro förträffliga. Denna första telefonlinie på Gotlands landsbygd, är anlagd af tel. kom. Carlström af en andra linie, nämligen Slite-Visby.Gotlands Tidning
Onsdagen den 6 juni 1883
N:r 45