Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 4 juni.

För fylleri och förargelseväckande uppförande å skeppsbron dömdes husbonde sonen O. R. Larsson från Rangvaldes i Tofta att böta 20 kr.

Olaga handel. Ogifta Maria Johansson från Kulla i Vestra Solberga församling af Jönköpings län har här utan anmälan kringfört och sålt dels lin samt dels väfnader, som hon sjelf icke tillverkat, hvarför hon dömdes att böta 10 kronor.

Misshandel. Arbetarne Gustaf och Carl Rörfelt, som slagit plåtslagaren Oscar Annell, fäldes att böta 20 kr., emedan han misshandlat hustru El. Pettersson, en syster till bröderna R.
Annell och Gustaf R. ha varit ådömda värjemålsed, hvari de brustit.Gotlands Tidning
Onsdagen den 6 juni 1883
N:r 45