Födde och Döde i Visby.

Födde:
A. J. Hafdelins dotter, rättaren Carl Petterssons från St. Hästnäs dotter, f. handl. Carl Ferms dotter, arb. C. C. Frösells 2:ne dödf. flickebarn, arb. F. O. Engströms dotter.

Döde:
Jungfru El. Ch. Laustedt 62 år, 9 m. 8 dag.Gotlands Tidning
Lördagen den 9 juni 1883
N:r 46