Ångf. Klintehamn,

kapten Aug. Smitterberg, afgår från Visby till Stockholm hvarje måndag kl. 8 e. m.
afgår från Stockholm till Visby hvarje torsdag kl. 3 e. m.
afgår från Klinte till Visby & Stockholm måndagen den 11 juni kl. 12 midd.
afgår från Visby till Klinte fredagen den 15 juni kl 9 f. m.
afgår från Klinte till Burgsvik och Rone lördagen den 16 juni på morgonen.
afgår till Rohne till Slite söndagen den 17 juni på f. m.
Närmare underrättelser meddelas af
L. & G. Cramér, Ronehamn.
C. Smitterberg, Klintehamn.
N. Nilsson, Visby.Gotlands Tidning
Lördagen den 9 juni 1883
N:r 46