Att min älskade make Kyrkoherden öfver Klinte och Fröjel församlingar Per August Gardsten vådligen omkom den 7 juni 1883 i en ålder af 61 år, 5 mån. och 12 dagar; djupt sörjd af mig, barn, slägtingar och vänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Elisabeth Gardsten, född Vidmark.

Ps. 468, v. 2.Gotlands Tidning
Onsdagen den 13 juni 1883
N:r 47