Från sjön.

Skonerten Carolina, som den 6 d:s strandade vid Sandön, har tagits af grund och inbogserats till Slite.
— Barkskeppet Anna Maria Vilhelmina, som den 6 d:s strandade vid Skärsudde å östra sidan af Fårön, qvarstår ännu å grundet och anses blifva vrak.
— Bergningsångaren Hermes hitkom i går afton efter att hafva till Oskarshamn bogserat göteborgsångaren Bordeaux; men afgick på aftonen härifrån får att söka strandat vid Sandhamn.Gotlands Tidning
Onsdagen den 13 juni 1883
N:r 47