Väderleken.

Ett ganska digert och välgörande regn har under eftermiddagens lopp fallit härstädes.Gotlands Tidning
Lördagen den 16 juni 1883
N:r 48