Hertiginnan af Dalarne

anlände hit i dag med ångaren Gotland. Prinsessan tycktes icke hafva varit väntad, att döma derefter att hvarken någon vederbörande eller ens ett ekipage fanns närvarande för att mottaga henne vid ankomsten.Gotlands Tidning
Lördagen den 16 juni 1883
N:r 48