Mogenhetsexamen

förrättades med 17 lärjungar vid läroverket härstädes i förrgår och i går; den 18:de uteblef från muntliga examen.Gotlands Tidning
Lördagen den 16 juni 1883
N:r 48