Olyckshändelse.

Kronolänsman J. A. Smedberg, som i onsdags f. m. skulle företaga en resa från Fleringe till sitt hem i Othem, blef genom hästarnes skenande så illa skadad i hufvudet och i ryggen, att han dagen derpå afled.Gotlands Tidning
Lördagen den 16 juni 1883
N:r 48