Stiftsnyheter.

Pastor E. Ekman har blifvit förordnad som domkyrkoadjunkt härstädes från den 23 d:s och tillsvidare efter domkyrkoadjunkten A. H, Hallström, som förordnats att från samma dag och tillsvidare vara vice pastor i Hejde.
Domkapitlet har förordnat pastor A. Ahlander att från den 23 dennes vara komminister i Dalhem.
Kyrkoherden N. G. Andersson har förordnats att tillsvidare upprätthålla pastoralvården i Sjonhem.Gotlands Tidning
Onsdagen den 20 juni 1883
N:r 49