Vid nära 100 års ålder

eller 99 år 8 mån. 23 dagar afled husbondeenkan Helena Ahlbom vid Bringsarfve i Eskelhem. Under de senaste 30 åren har den gamla varit blind.Gotlands Tidning
Onsdagen den 20 juni 1883
N:r 49