Postverket.

Till en ledig postmästarebefattning inom postverket äro bland andra postexpeditörerne V. A:son Bratt och C. C. Lindbom sökande.
Postexpeditören å Klintehamn M. A. Lövgren söker till postmästaretjensten i Simrishamn.Gotlands Tidning
Onsdagen den 20 juni 1883
N:r 49