ångf. Klintehamn,
kapten Aug. Smitterberg,

afgår från Visby till Stockholm hvarje måndag kl. 8 e. m.
afgår från Stockholm till Visby hvarje torsdag kl. 8 e. m.
afgår från Klinte till Visby & Stockholm måndagen den 25 juni kl. 12 midd.
afgår från Visby till Klinte fredagen den 29 juni kl. 9 f. m.
afgår från Klinte till Burgsvik och Rone lördagen den 30 juni på morgonen.
afgår från Rohne till Slite söndagen den 1 juli på f. m.
Närmare underrättelser meddelas af
L. & G. Cramér, Ronehamn.
C. Smitterberg, Klintehamn.
N. Nilsson, Visby.

I händelse af lustresa fredagen den 29 d:s afgår icke Klintehamn från Klinte till Burgsvik lördagen den 30 juni på morgonen utan i det ställe från Visby direkt till Burgsvik lördagen den 30 juni tidigt på morgonen.Gotlands Tidning
Lördagen den 23 juni 1883
N:r 50