Eldsvåda.

I tisdags nedbrann boningshuset å egendomen Hästhage i Roma tillhörig landtbrukaren Kolmodin.Gotlands Tidning
Lördagen den 30 juni 1883
N:r 51