Resande.

Med Tjelvar den 21 juni fr. Kalmar: inspektör Göthe m. fam. fil. d:r Svensson, hrr Nilsson, Andersson, Ljungberg, Sjöstedt, Berggren, Vallström, fruarna Sweder, Lönnroth, Lekander med fam. frök:na Nystedt, Blomberg, Fornander.
Med Visby den 21 juni från Stockholm: häradsh. Hindbeck, professor Palm, direkt. Gardell, öfv. löjt. Gahne, konsul Stare, kapten Lyberg, postm. Vallander, löjtn. v. Corswant, hrr Beanisch, Decander, Silén, Rudebeck, Löfving, Sydow, Andersson, Forsström, Carlsson, Nyström, Althén, Juringius, Mellström, Klintberg, Åström, Noræus, fruarna Lidberg, Beanisch, Palm, Palin, Forsström, Sydow, frök:na Torén, Nyström, Verner, Andersson, Löfving, Andersson.
Med Klintehamn från Stockholm den 22: doktor Berlin, kapten Pettersson, hrr Lindström, Holmberg, Ekman, Lindgren, Lindqvist, Holmgren, Ahlqvist, fruarna Holm, Sandeberg, Johansson, Lagerström, fröknarna Hjelm, Sandeberg, Lindström, Baumgarten, Ekström, Pettersson.
Med Gotland i dag från Stockholm: kapten Sommar, prof. Hammarsten, ålderman Lindskog, landsh. Munthe, dir. Nordin, förvaltar Köhler, hrr Vallin, Petri, Sillen, Johansson, Lund, Rydberg, Hägg, Frendin, Nordensköld, Zetterström, Petri, Vickander, Öhrling, Palm, Arnell, Stenbom, Dahl, Pettersson, Olsson, Lilja, fru Pettersson, frök:na Johansson, Petri, Fries, Ekström, Calissendorff, Nilsson, Pettersson.Gotlands Tidning
Lördagen den 23 juni 1883
N:r 50