angfartyget_gotland-1868.jpg

Till Salu.

Stadshotellet i Visby, bestående af tomterna n:r 15, 16 och 17 i strandrotens 2:a qvarter med derå uppförda i godt stånd varande byggnader, 2 större manbyggnader, en å tomterna 15 och 16 och en å tomten n:r 17 samt erforderliga ekonomihus, samtliga byggnader försäkrade i Städernas Allmänna Brandstodsbolag för 56, 250 kr.
Fastigheten, som får tilltädas den 1 inst. okt. och med hvilken kan förenas rätt till utskänkning af spirituosa, säljes till ytterst billigt pris och med goda betalningsvilkor.
Närmare upplysningar meddelas af advokaterna Frans Ålmén och Carl Minton i Göteborg, af hr Carl Molander i Visby samt af undertecknad.
Stockholm den 19 juni 1883.
S. P. Åberg, Drottninggatan 10.Gotlands Tidning
Lördagen den 23 juni 1883
N:r 50