Till domänintendent

under senare hälften af innevarande år är förordnad i Gotlands län landtbruksskolföreståndaren L. Bäckström.Gotlands Tidning
Onsdagen den 4 juli 1883
N:r 52