angfartyget_gotland-1868.jpg

Hushållningssällskapets

sammanträde i onsdags var som vanligt mycket litet besökt. - Följande beslut må antecknas:
att 2 tjurar ock 10 kor af ayrshir-ras skola inköpas från Skåne för 2,800 kr. för bildandet af två stamholländerier;
att ny stat för landbruksskolans lärlingar godkändes och
att utredningen om orsaken till sällskapets förluster å Varplösa arrenden "lades till handlingarne".Gotlands Tidning
Lördagen den 7 juli 1883
N:r 53