Landtstaten.

Länsstyrelsen har till kronolänsman i Rute och Forssa ting med Stenkyrka pastorat förordnat kronolänsman Johan Smedberg samt t. f. kronolänsman Joh. H. Smedberg att t. v. vara kronolänsman i Banda och Stenkumla ting; dock uppehålla ofvannämde personer sina nu innehafvande tjenster till den 1 april 1884.Gotlands Tidning
Lördagen den 7 juli 1883
N:r 53