Tullstaten.

E. o. kammarskrifvaren Fr. Bolling uppehåller under en månad från den 8 d:s tullinspektor Risbergs tjenst å Slite.Gotlands Tidning
Lördagen den 7 juli 1883
N:r 53