Dödsfall.

Kyrkoherden i Ekerö församling, Upsala stift, V. F. Nordström, afled i söndags vid 42 års ålder. Efter att förut ha varit en längre tid anstäld som brukspredikant vid Leufsta utnämdes han 1881 till kyrkoherde af ofvannämda pastorat, hvilket han tillträdde i fjol. Den aflidne sörjes närmast af enka och två späda döttrar.
Nordström var född i Visby.Gotlands Tidning
Lördagen den 7 juli 1883
N:r 53