Drunknad.

I anledning af festen i onsdags för upsalasångarne var man i paviljongen i behof af några flere biträden för uppassningen hvarför från Stockholm hitkommo i lördags två "ganymeder"; men desse slutade af något skäl sin anställning redan i söndags (som det säges, afskedades de för oordentligt uppförande) och afreste dagen efter jemte två andra uppviglade kypare med ångaren Klintehamn. Nu skrifves från Södertelje i tidningen Gripen för i tisdags följande angående desse ynglingar:
Med ångfartyget Klintehamn ankommo i dag på morgonen till Södertelje fyra kypare från Visby der de haft anställning. I Södertelje åts frukost, efter hvilken åtskillig spirituosa förtärdes. Vid 11-tiden begåfvo de sig i starkt berusadt tillstånd, till mansbadhuset vid Mälaren, der en af dem, Carl August Lindgren*) hoppade ned i den 15 fot djupa bassängen. Då han, såsom kamraterne visste ej var simkunnig och icke återkom till vattenytan, försökte de andra att få reda på honom, hvilket dock icke lyckades sem. Sedan polis efterskickats, anskaffades en dykare, som fann honom liggande på sjöbottnen. Han upptogs, men för sent att kunna återkallas till lifvet.
Den omkomne var född 1859 i Stockholm, der han ännu är skrifven.Gotlands Tidning
Lördagen den 7 juli 1883
N:r 53