Hästpremieringen

i Hemse blef likalydande med här i staden, att norska hingstarne blefvo prisbelönta, äfvensom några fölston. För öfrigt erhöllo 13 unghästar medaljer.Gotlands Tidning
Lördagen den 14 juli 1883
N:r 55