Strandning.

Norska skeppet God Haab, kapten Isacsen, kommande från Helsingfors och destineradt till Shields med trävaror, strandade i onsdags vid Fårön; bergningsångaren Hermes är anländ till strandningsstället. Vidare underrättelser saknas.Gotlands Tidning
Lördagen den 14 juli 1883
N:r 55