Från sjön.

I måndags inkom till Ronehamn med svåra skador finska ångaren Storfursten, kapten Åström, från Lybeck destinerad till Helsingfors med passagerare och styckegods efter att hafva blifvit öfverseglad af ett obekant fartyg, förmodligen i går till Slite inkomna österrikiska barkskeppet Nina, kapten Cosalitz, hvilket på resa från Viborg till Marseille med trävaror äfven varit i kollision, dervid bogsprötet förlorats och fartyget i öfrigt blifvit ramponeradt. Som kommissionär för skeppet har tyska rikets konsul härstädes, hr Carl L. Ekman, blifvit antagen.
Norska skeppet Godt haab, som i onsdags strandade å Fårön, har blifvit bortaget af bergningsångaren Hermes och afördt till Storungs.Gotlands Tidning
Onsdagen den 18 juli 1883
N:r 56