Från sjön.

I måndags hitkom från Goole i England här hemmahörande barkskeppet Marie Louise, kapten Ekeland, efter att hafva i nära två år eller alltsedan den 9 augusti 1881, då fartyget efter en genomgripande reparation såvlä till skrof som rigg härifrån afseglade, varit sysselsatt å aflägsna farvatten. Skeppet, som förut tillhört i Arendal under namnet Friso, inköptes sedermera å haveriauktion i Slite af konsul E. Liljewaleh.Gotlands Tidning
Onsdagen den 25 juli 1883
N:r 58