Bellmansdagen

i morgon utför musiken i paviljongen endast fosterländska och Bellmanmelodier samt kommer ett mindre fyrverkeri att afbrännas.
Vi begagna tillfället omnämna, att musikkåren erhållit en lycklig förstärkning i en framstående musiker på tenortuba.Gotlands Tidning
Onsdagen den 25 juli 1883
N:r 58