Sjöförklaring

inlemnades och beedigades i lördags inför rådhusrätten af kapten E. Cosulitz och en del af besättningen å österrikiska skeppet Nina, som på resa från Viborg till Marseille varit i kollision med finska ångaren Storfursten.
Sjöförklaringen var skrifven på italienska och vittnesförhören med besättningen hölls på tyska, franska, engelska, spanska och italienska, hvarvid t. f. artilleribefälhafvaren kapten H. Lindström fungerade som tolk.
På ansökan af kapten Cosulitz har i Ronehamn liggande ångaren Storfursten, som vid sammanstötningen med Nina erhöll betydliga skador, belagts med qvarstad.Gotlands Tidning
Onsdagen den 25 juli 1883
N:r 58