Utvandringen till Amerika.

Med Postångaren Romeo, som i lördags afgick från Göteborg till Hull, följde 429 utvandrare för vidare befordran öfver till Amerika.
Under tiden 1 juli 1882 till och med den 20 juni 1883 hafva till Förenta staterna invandrat 599,114 personer, deraf 34,596 från SvergeGotlands Tidning
Onsdagen den 25 juli 1883
N:r 58