Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 23 juli.

Olaga ölförsäljning.
Uppskjutna målet mot hustru Brita Erlandsson, som förestår bryggeribolagets utskänkningslokal vid Söderport, om försäljning af öl till afhämtning efter stängningstid; förekom i dag, dervid konsul Romdahl förde svarandens talan. Åklagarens påståenden bestriddes af ombudet. Ett par vittnen berättade, att efter stängningstiden sålts öl, som druckits utanför dörren. Målet öfverlemnades till utslag, som afkunnas annan dag.

För spillnings forslande
under olaglig tid dömdes arbetaren J. Magnusson från Vall att böta 10 kr.

Våld.
F. art. Frans Öhman, som för någon tid sedan förfördelat länsman Svallingsson, dömdes att härför böta 50 kr.Gotlands Tidning
Onsdagen den 25 juli 1883
N:r 58