Auktion.

Onsdagen den 1 augusti låter husegaren Johan Ahnell, genom offentlig, frivillig auktion som blir förrättad der på stället, till den högstbjudande försälja sina egande fastigheter under No 65½ och 66 i Norderrotens 3:dje qvarter vilkoren vid auktionen, före utropet, tillkännagifna. Och kunna egendomarne få beses under tiden till auktionen, efter tillsägelse hos egaren.
Vid detta auktionstillfälle och före utbjudandet af fastigheterna låter bemälde Ahnell jemväl medelst offentlig utrop föryttra hela sitt Lösörebo, bestående af något Guld och Silfver, Koppar, Malm, Messing och Tenn af hvariehanda slag, en mängd Jern- och Blecksaker, deribland en Besparingsspisel med cistern, en Inmursgryta, flere andra grytor och Pannor en Kamin, samt åtskilliga arbeten af bleck, diverse Möbler, såsom Chiffonier, Byrå af alm, Skänk, Hörbskåp. Kommod, Sängar, Sängstol, andra Stolar, Spel- och Fallbord, Toalettspegel, Väggur m. m.; Glas, Porslin och Lergods, Sängkläder och Linne, en hop Qvinnsgångkläder samt diverse nytt Klädningstyg, en Väfstol jemte flere slags Väftillbehör, en Spinnrock, åtskilliga Träsaker, deribland Bunnar, Baljor, Spann samt Fisk- och Mjölkärl, en Arbetsvagn, en Släde, en Slädfäll, en Dragkärra, en Kälke, Oxok och Svänglar, en Jernketting, en Stocksåg, ett Smidstäd, diverse Smedje- och andra Verktyg, jemte en myckenhet annat, som icke så noga behöfver uppräknas; och säljes all denna Lösegendom med 2 månaders betalningsanstånd, för så vidt köparen är känd och kan godkännas.
Auktionen börjar kl. 10 f. m. och fastigheterna utropas kl. 12 middagen.
Visby den 18 juli 1883.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Lördagen den 28 juli 1883
N:r 59