Från sjön.

Nyligen af handl. Axel Sjöström härstädes i sin helhet tillhandlade skeppet Slite, som med trävaror var på resa från Norrland till Havre, har inkommit till holländsk hamn med sönderblåsta segel och betydligt läck, enär fartyget har 7 fots vatten i rummet. Redaren har afrest till Holland.
Göteborgsångaren Dagmar, förd af kapten Samuelsson, på resa från London till Midlesbro, sammanstötte den 23 dennes vid Gravesend med tyska ångaren Recher, hvilken erhöll flera skador.
Dagmar togs i beslag för 3,000 pund sterling.Gotlands Tidning
Lördagen den 28 juli 1883
N:r 59