Strandning.

Nederländske briggen Gazelle, kapt. Manje, hemma i Amsterdam, kommande från Visby och destinerad till hemorten med plankor strandade den 26 d:s vid Fårön. Fartyget är vattenfyldt. Bergningsångaren har anländt till strandningstället.Gotlands Tidning
Lördagen den 28 juli 1883
N:r 59