Inbrottsstöld.

Natten till den 17 d:s inslogs en större fönsterruta i skräddeributiken n:r 1 Storkyrkubrinken i Stockholm hvarefter ur fönstret tillgrepos 3 par byxor, som sedermera anträffats å tre särskilda pantlånekontor belånade för tillsammans 19 kronor.
Såsom skyldig till stölden har för 1:a resan stöld straffade f. dränggossen Carl Leopold Ljungberg f. 1864 i Visby, blifvit häktad. Han har erkänt.Gotlands Tidning
Lördagen den 28 juli 1883
N:r 59