Från sjön.

Förut omnämda briggen Gazelle, som strandat vid Fårön, har sedermera kantrat och blifvit vrak.
Skeppet Slite, som för läcka måst anlöpa holländsk hamn, kommer, enligt hit ongången underrättelse, att i dessa dagar afsegla till destinationsorten Hâvre.Gotlands Tidning
Onsdagen den 1 augusti 1883
N:r 60