Läroverket.

Vikarierande gymnastikläraren, underlöjtnant Herm. Söderberg har af statsmedel erhållit 90 kr. för under vårterminen ökad tjenstgöring vid läroverket härstädes.Gotlands Tidning
Lördagen den 4 augusti 1883
N:r 61