Från sjön.

Briggen Ariel, kapten Wertendorff, hemma i Rostock och destinerad från Örnsköldsvik till Midlesbro med trälast, strandade d. 2 d:s vid Skärsudde på Fårön. Bergningsångaren Poseidon är sysselsatt med bergning af fartyget.
Skeppet Fredrika & Carolina, Löfvengren, utklarerade den 5 juli, från Colon till Qnebec.
Skeppet Neptun, Nyström, anlände den 11 juli till Bona från Visby.
Briggen Dorette, Nyström, ankom den 25 juli till Shields från Slite.
Ångfartyget Storfursten, som efter sammanstötningen med skeppet Nina inkom till Ronehamn, har i onsdagsafton anländt till Stockholm, derer hållna skador skola repareras.
Kl. 12 natten till i tisdags gick ångfartyget Motala ström på orätt sida om en ruskprick i Stegeborgssundet och fastnade på grund. Bergnings- och dykeribolaget Neptuns fartyg Postiljonen, som låg hos monitorn Tordön vid Rimö, efterskickades för att undsätta den fastnade fartyget. Äfven ångaren Göta kanal kom till platsen och öfvertog en del af lasten, hvarefter Motala ström blef flott i onsdags morse kl. 9.Gotlands Tidning
Lördagen den 4 augusti 1883
N:r 61