Husköp.

Bagaren Svensson, hvars fastighet vid Strandgatan för några dagar sedan förstördes genom eldsvåda, har i dessa dagar inköpt huset nr 1 Vismargränd.Gotlands Tidning
Lördagen den 4 augusti 1883
N:r 61