John Ericssons Destroyer.

Enligt telegram från Newyork af den 25 juli hade man samma dag vid Sandy Hook gjort en profsegling med Ericssons nya torpedobåt Destroyer i hög sjö. Båten seglade utmärkt. Framgången var fullständig.Gotlands Tidning
Lördagen den 4 augusti 1883
N:r 61